ดาวน์โหลดเอกสารแจ้งคะแนนและผลการสอบ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้น แบบแจ้งคะแนนรายวิชา แบบรวมคะแนนทุกรายวิชา แบบประกาศผลการสอบ
ประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกดาวน์โหลดที่นี่ คลิกดาวน์โหลดที่นี่ คลิกดาวน์โหลดที่นี่
ประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกดาวน์โหลดที่นี่ คลิกดาวน์โหลดที่นี่ คลิกดาวน์โหลดที่นี่
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 คลิกดาวน์โหลดที่นี่ คลิกดาวน์โหลดที่นี่ คลิกดาวน์โหลดที่นี่
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 คลิกดาวน์โหลดที่นี่ คลิกดาวน์โหลดที่นี่ คลิกดาวน์โหลดที่นี่
ประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกดาวน์โหลดที่นี่ คลิกดาวน์โหลดที่นี่ คลิกดาวน์โหลดที่นี่
ประถมศึกษาปีที่ 5 คลิกดาวน์โหลดที่นี่ คลิกดาวน์โหลดที่นี่ คลิกดาวน์โหลดที่นี่
ประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกดาวน์โหลดที่นี่ คลิกดาวน์โหลดที่นี่ คลิกดาวน์โหลดที่นี่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกดาวน์โหลดที่นี่ คลิกดาวน์โหลดที่นี่ คลิกดาวน์โหลดที่นี่
มัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกดาวน์โหลดที่นี่ คลิกดาวน์โหลดที่นี่ คลิกดาวน์โหลดที่นี่
มัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกดาวน์โหลดที่นี่ คลิกดาวน์โหลดที่นี่ คลิกดาวน์โหลดที่นี่

เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์