ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ธ.ค. 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
30 พ.ย. 63 ประชุมครูและบุคลากร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
10 พ.ย. 63 ถึง 12 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สอบปลายภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
31 ต.ค. 63 วันลอยกระทง
วันลอยกระทง
31 ต.ค. 63 โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่ 7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์  ที่  31  ตุลาคม 2563  โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่  7 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563  โดยใช้ตารางเรียนวันศุกร์  แต่งกายชุดนักเรียน Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
23 ต.ค. 63 วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช
17 ต.ค. 63 โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์  ที่  17  ตุลาคม 2563  โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่  6 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563  โดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์  แต่งกายชุดพละ Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดพละ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
17 ต.ค. 63 ถึง 18 ต.ค. 63 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ที่พักสงฆ์ทุ่งเสม็ด
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี  ที่พักสงฆ์ทุ่งเสม็ด  ระหว่างวันที่  17 -18 ตุลาคม 2563  ณ  ที่พักสงฆ์ทุ่งเสม็ด  หมู่ที่  13  ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา
นักเรียนร่วมกิจกรรมแต่งกายชุดพละ ที่พักสงฆ์ทุ่งเสม็ด
13 ต.ค. 63 วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
วันคล้ายวันสวรรคต  ในหลวงรัชกาลที่ 9
10 ต.ค. 63 โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์  ที่  10  ตุลาคม 2563  โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่  5 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563  โดยใช้ตารางเรียนวันศุกร์  แต่งกายชุดนักเรียน Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
03 ต.ค. 63 โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์  ที่  3  ตุลาคม 2563  โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่  4 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563  โดยใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี  แต่งกายชุดนักเรียน Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
30 ก.ย. 63 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดสุวรรณวนานาม
ในวันพุธ ที่  30  กันยายน  2563  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง  จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดสุวรรณวนาราม  หมู่ที่  6  ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา
วัดสุวรรณวนาราม โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
26 ก.ย. 63 โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์  ที่  26  กันยายน 2563  โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่  3 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563  โดยใช้ตารางเรียนวันพุธ  แต่งกายชุดพละ Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดพละ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
19 ก.ย. 63 โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์  ที่  19  กันยายน 2563  โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่  2 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563  โดยใช้ตารางเรียนวันอังคาร  แต่งกายชุดนักเรียน Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
14 ก.ย. 63 ถึง 15 ก.ย. 63 งานมหกรรมตลาดวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมตลาดวิชาการ

ครั้งที่  16 ประจำปีการศึกษา 2562  ประจำปีงบประมาณ  2563

ระหว่างวันที่  14 – 15  กันยายน  2563

ณ  โรงเรียนบ้านพรุพ้อ  ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
12 ก.ย. 63 เรียนชดเชยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์  ที่  12  กันยายน 2563  โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่  1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563  โดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์  แต่งกายชุดพละ Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดพละ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
30 ส.ค. 63 นำนักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง)
มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง)หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ร.ร.บ้านเนินนิมิต จำนวน 3 ทุน
1.เด็กหญิงสุธาทิพย์  ปูตีลา  2.เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ด้วงพร้าว  3.เด็กชายกิตติกวิน  แสงก่อเกื้อ  ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง)หาดใหญ่ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง)หาดใหญ่
26 ส.ค. 63 โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประธาน หลักสูตรในรั้วโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการชลประทานสงขลา ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนักเรียน จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563  เวลา 12.30 -15.30 น. Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โครงการชลประทานสงขลา
25 ส.ค. 63 กิจกรรมรักษ์ฟันและตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะปราง กำหนดจัดกิจกรรมรักษ์ฟันและตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 - 15.30 น. โดยให้โรงเรียนเตรียมรายชื่อนักเรียนและสมุดบันทึกสุขภาพ พร้อมเตรียมสถานที่ และให้นักเรียนทุกคนมีแปรงสีฟัน ยาสีฟันและแก้วน้ำ
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะปราง
18 ส.ค. 63 สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เข้าเก็บข้อมูลการฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ในวันอังคารที่  18  สิงหาคม  2563  เวลา 09.00 - 12.00 น.  สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  เข้าเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  พร้อมทั้งเก็บข้อมูลการปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม  ในเด็กอายุ 12 ปี  ขึ้นไป  จำนวน  10  คน
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
12 ส.ค. 63 วันแม่แห่งชาติ
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
07 ส.ค. 63 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเนินนิมิต โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
06 ส.ค. 63 กิจกรรมพิธีไหว้ครู
อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเนินนิมิต โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
29 ก.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63 อบรมจิตอาสากู้ภัยพิบัติ
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต อบต.ท่าชะมวง