รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
111 หมู่ที่ 6 บ้านเนินนิมิต   ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
เบอร์โทรศัพท์ 074-536731 เบอร์แฟกส์ -
Email : nnm.ska2@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :