ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
111 หมู่ที่ 6 บ้านเนินนิมิต   ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
เบอร์โทรศัพท์ 074-536731 เบอร์โทรสาร -
Email : nnm.ska2@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/nernnimit


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนแผนผังอาคารเรียน
แผนที่ตั้งสถานศึกษา google map  : https://bit.ly/3x8K2sz