ตารางสอนรายชั้นประจำปี64
ตารางสอนรายชั้น ปีการศึกษา 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207 KB
ตารางสอนรายชั้น ประจำปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 273.32 KB
ตารางสอนรายชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 แก้ไขภาคเรียนที่2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 270.45 KB
ตารางเรียนออนไลน์เดือนพย64-22พย64-3ธค64ชุดที่1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.27 KB
ตารางเรียนออนไลน์ระหว่างวันที่6-17ธค64ชุดที่2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.66 KB
ตารางเรียนออนไลน์ระหว่างวันที่20-30ธค64ชุดที่3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.68 KB
ตารางสอนรายชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 แก้ไขภาคเรียนที่2แทนครูฟาฎิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 270.45 KB
ตารางเรียนออนไลน์ระหว่างวันที่4-14มค65ชุดที่4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.08 KB
ตารางสอนรายชั้น ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2564 สำหรับการเปิดเรียน ONSITE
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 269.61 KB