ผลการประเมินภายใน
ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.75 KB
ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.98 KB
ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.08 KB