ผลการสอบระดับชาติ
ผลการสอบระดับชาติปีการศึกษา2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.09 KB
ผลการสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.67 KB
ผลการสอบระดับชาติปีการศึกษา2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.29 KB