ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 298.16 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 348.42 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 347.58 KB