แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ปกแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 464.75 KB
คำนำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.21 KB
สารบัญแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.19 KB
ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.28 KB
ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 500.08 KB
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.87 KB
โครงการงานบริหารวิชาการ แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.52 KB
โครงการงานบริหารบุคคล แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.26 KB
โครงการงานบริหารงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.89 KB
โครงการงานบริหารทั่วไป แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.47 KB
โครงการงานกิจการนักเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.78 KB