รายงานความพึงพอใจ 4 ฝ่ายงาน
แบบสำรวจความพึงพอใจของการรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.17 KB
กราฟสรุปรายงานความพึงพอใจ 4 ฝ่ายงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.02 KB