ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
นางวิไลวรรณ  มณีรักษ์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินนิมิต

 
ที่อยู่ : 104/1 ม.3 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทร.089-8704173

 
e-mail : samakpong_wlw@hotmail.com
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.53 KB