ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ที่อยู่โรงเรียน  :  บ้านเลขที่  111  หมู่ที่  6  ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 90180
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-536731  ติดต่อ ผอ.  080-5751177
เว็บไซต์โรงเรียน :  www.bannernnimit.ac.th
เฟสบุ๊คโรงเรียน : www.facebook.com/nernnimit
email : nnm.ska2@gmail.com  หรือ  info@bannernnimit.ac.th
แผนที่ตั้งสถานศึกษา google map  : https://bit.ly/3x8K2sz