ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ชนะเลิศการประกวดกระทง
คว้า 2 ถ้วยรางวัล ชนะเลิศ ประกวดกระทง หมู่บ้านเนินนิมิต