ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คลังข้อมูลGoogleDrive
>คู่มือการบรรยาย การจดโดเมนเนมและการเช่าพื้นที่ 48384
>คู่มือการบรรยาย การทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต 48491
>คู่มือการบรรยาย การเข้าสายLAN 48596
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 526 KB 48566
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 532 KB 48188
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 521.5 KB 48167
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 514.5 KB 48506
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 514.5 KB 48548
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 517 KB 48559
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 519.5 KB 48264
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 517 KB 48515
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 516.5 KB 48344
สรุปผลการประเมินitaออนไลน์2564
สรุปผลการประเมินeitสำหรับของผู้ปกครอง2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.03 KB 103
สรุปผลการประเมินiitปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 750.21 KB 102
นิทรรศการพระราชกรณียกิจ
นิทรรศการพระราชกรณียกิจ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 102
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบ สำหรับครูประจำวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้น ป.1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50 KB 110
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 106
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49 KB 107
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 107
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.5 KB 109
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 105
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้นม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.5 KB 104
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้นม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49 KB 102
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้นม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49 KB 100
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101 KB 104
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105 KB 100
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.5 KB 99
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79 KB 102
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72.5 KB 101
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 85.5 KB 102
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.5 KB 100
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 107 KB 98
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80.5 KB 98
แบบแจ้งผลการสอบนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เอกสารใบปะหน้าสรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปพ5-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 108
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 96
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 98
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 98
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 97
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 97
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 99
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 97
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 97
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 100
อื่นๆ
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 48370
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 48579
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 48190
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 48245
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 48433
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 48436
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 48498
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 48241
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 48399
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 48183
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.5 KB 48276
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67 KB 48409
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 48582
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 48381
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69 KB 48506
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72 KB 48463
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.5 KB 48153
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48591
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48552
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 48612
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 48514
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48 KB 48358
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48 KB 48368
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48 KB 48281
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.5 KB 48406
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 48257
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.5 KB 48518
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44 KB 48499
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46 KB 48250
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชาระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.5 KB 48431
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ม.3 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.76 KB 48444
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ม.2 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.88 KB 48564
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ม.1 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.99 KB 48262
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป.6 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.11 KB 48259
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป.5 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.98 KB 48411
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป.4 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.39 KB 48310
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป.3 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.18 KB 48309
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป.2 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.05 KB 48194
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป1/2 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.41 KB 48416
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป1/1 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.84 KB 48437
แบบรายงานคะแนนรวมทุกรายวิชา ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55 KB 48237
แบบรายงานคะแนนรวมทุกรายวิชา ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.5 KB 48207
แบบรายงานคะแนนรวมทุกรายวิชา ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 48355
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 48539
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 48424
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 48570
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 48553
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 48434
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 48179
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 49143
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 48439
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 48259
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.5 KB 48356
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 48374
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.5 KB 48365
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 48527
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 48297
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 48212
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.5 KB 48420
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 48312
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 48571
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 48400
แบบคำขอทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ครูสงขลา63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.93 MB 48581
หนังสือยืนยันสถานะของสถาบันไม่แสวงหาผลประโยชน์ และขอใช้ Google Apps for Education Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 48347
หนังสือการขอจดโดเมนเนมของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 48582