ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คลังข้อมูลGoogleDrive
>คู่มือการบรรยาย การจดโดเมนเนมและการเช่าพื้นที่ 48383
>คู่มือการบรรยาย การทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต 48490
>คู่มือการบรรยาย การเข้าสายLAN 48595
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 526 KB 48565
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 532 KB 48187
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 521.5 KB 48166
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 514.5 KB 48505
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 514.5 KB 48545
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 517 KB 48558
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 519.5 KB 48263
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 517 KB 48514
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 516.5 KB 48343
สรุปผลการประเมินitaออนไลน์2564
สรุปผลการประเมินeitสำหรับของผู้ปกครอง2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.03 KB 102
สรุปผลการประเมินiitปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 750.21 KB 101
นิทรรศการพระราชกรณียกิจ
นิทรรศการพระราชกรณียกิจ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 101
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบ สำหรับครูประจำวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้น ป.1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50 KB 109
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 105
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49 KB 106
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 106
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.5 KB 108
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 104
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้นม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.5 KB 101
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้นม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49 KB 100
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้นม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49 KB 98
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101 KB 103
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105 KB 99
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.5 KB 98
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79 KB 101
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72.5 KB 100
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 85.5 KB 101
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.5 KB 97
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 107 KB 97
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80.5 KB 97
แบบแจ้งผลการสอบนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เอกสารใบปะหน้าสรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปพ5-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 107
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 95
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 97
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 97
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 96
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 96
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 98
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 96
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 96
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 99
อื่นๆ
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 48369
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 48578
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 48189
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 48244
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 48432
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 48435
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 48497
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 48240
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 48398
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 48182
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.5 KB 48275
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67 KB 48408
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 48581
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 48380
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69 KB 48505
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72 KB 48462
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.5 KB 48152
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48590
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48551
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 48611
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 48513
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48 KB 48357
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48 KB 48367
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48 KB 48280
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.5 KB 48405
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 48256
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.5 KB 48517
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44 KB 48498
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46 KB 48249
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชาระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.5 KB 48430
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ม.3 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.76 KB 48443
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ม.2 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.88 KB 48563
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ม.1 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.99 KB 48261
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป.6 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.11 KB 48258
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป.5 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.98 KB 48410
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป.4 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.39 KB 48309
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป.3 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.18 KB 48308
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป.2 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.05 KB 48193
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป1/2 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.41 KB 48415
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป1/1 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.84 KB 48436
แบบรายงานคะแนนรวมทุกรายวิชา ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55 KB 48236
แบบรายงานคะแนนรวมทุกรายวิชา ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.5 KB 48206
แบบรายงานคะแนนรวมทุกรายวิชา ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 48354
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 48538
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 48423
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 48569
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 48552
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 48433
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 48178
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 49142
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 48438
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 48258
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.5 KB 48355
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 48373
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.5 KB 48364
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 48526
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 48296
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 48210
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.5 KB 48419
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 48311
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 48570
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 48399
แบบคำขอทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ครูสงขลา63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.93 MB 48580
หนังสือยืนยันสถานะของสถาบันไม่แสวงหาผลประโยชน์ และขอใช้ Google Apps for Education Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 48346
หนังสือการขอจดโดเมนเนมของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 48581