ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คลังข้อมูลGoogleDrive
>คู่มือการบรรยาย การจดโดเมนเนมและการเช่าพื้นที่ 48407
>คู่มือการบรรยาย การทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต 48498
>คู่มือการบรรยาย การเข้าสายLAN 48603
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 526 KB 48589
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 532 KB 48212
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 521.5 KB 48190
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 514.5 KB 48529
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 514.5 KB 48571
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 517 KB 48582
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 519.5 KB 48287
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 517 KB 48522
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 516.5 KB 48351
สรุปผลการประเมินitaออนไลน์2564
สรุปผลการประเมินeitสำหรับของผู้ปกครอง2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.03 KB 110
สรุปผลการประเมินiitปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 750.21 KB 125
นิทรรศการพระราชกรณียกิจ
นิทรรศการพระราชกรณียกิจ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 109
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบ สำหรับครูประจำวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้น ป.1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50 KB 118
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 130
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49 KB 130
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 114
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.5 KB 132
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 128
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้นม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.5 KB 111
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้นม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49 KB 125
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบรายวิชา สำหรับชั้นม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49 KB 107
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101 KB 111
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105 KB 123
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.5 KB 122
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79 KB 125
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72.5 KB 124
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 85.5 KB 125
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.5 KB 108
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 107 KB 105
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80.5 KB 121
แบบแจ้งผลการสอบนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เอกสารใบปะหน้าสรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปพ5-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 115
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 103
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 106
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 105
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 104
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 104
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 106
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 104
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 104
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 107
อื่นๆ
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 48393
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 48602
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 48197
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 48252
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 48440
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 48443
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 48521
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 48248
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 48406
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 48190
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.5 KB 48283
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67 KB 48432
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 48589
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 48404
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69 KB 48513
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72 KB 48470
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.5 KB 48160
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48598
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48559
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 48635
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 48521
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48 KB 48381
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48 KB 48375
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48 KB 48288
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.5 KB 48413
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 48264
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.5 KB 48525
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44 KB 48506
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46 KB 48257
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชาระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.5 KB 48438
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ม.3 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.76 KB 48451
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ม.2 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.88 KB 48571
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ม.1 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.99 KB 48285
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป.6 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.11 KB 48282
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป.5 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.98 KB 48434
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป.4 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.39 KB 48333
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป.3 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.18 KB 48316
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป.2 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.05 KB 48201
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป1/2 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.41 KB 48423
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป1/1 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.84 KB 48460
แบบรายงานคะแนนรวมทุกรายวิชา ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55 KB 48260
แบบรายงานคะแนนรวมทุกรายวิชา ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.5 KB 48230
แบบรายงานคะแนนรวมทุกรายวิชา ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 48362
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 48546
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 48431
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 48593
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 48560
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 48457
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 48186
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 49150
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 48446
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 48266
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.5 KB 48379
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 48397
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.5 KB 48372
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 48534
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 48320
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 48235
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.5 KB 48443
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 48335
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 48578
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 48423
แบบคำขอทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ครูสงขลา63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.93 MB 48588
หนังสือยืนยันสถานะของสถาบันไม่แสวงหาผลประโยชน์ และขอใช้ Google Apps for Education Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 48354
หนังสือการขอจดโดเมนเนมของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 48589