ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ เขาคูหา นาบุญล้อม และสวนสุขเกษม
ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ครูอดิศักดิ์ คชสงคราม พร้อมด้วยครูนิตยา วิทยผดุง นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ เขาคูหา ( ประวัติความเป็นมา ลักษณะของหิน แนวทางการพัฒนา และการอนุรักษ์ ) ศึกษาวิถีชีวิต นาบุญล้อม ( โมเดล โคก หนอง นา ) และสวนสุขเกษม ( การปลูกพืชและไม้เศรษฐกิจ ) โดยมีวิทยากรให้ความรู้ คุณนายธีระพงศ์ ขุนเพ็ชร...ทางโรงเรียนขอขอบคุณวิทยกรผู้ให้ความรู้ และขอขอบคุณครูรุจรัก สุขเกษม และนายวุฒิไกร เป้าทอง( น้ามน ) ช่วยติดต่อ ประสานงาน และเลี้ยงอาหารเที่ยงสำหรับครูและนักเรียน
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,11:22   อ่าน 31 ครั้ง