ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565
ในวันพฤหัสบดี ที่ 8  กันยายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง  ร่วมกับโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  จัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประจำปี 2565  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเนินนิมิต   โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านเนินนิมิค  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านท่ามะปรางเข้าร่วมกิจกรรม  มีการให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดและประเภทของยาเสพติด  ลักษณะของผู้ติดยาเสพติด  โทษของยาเสพติด  และวิธีการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2565,10:07   อ่าน 20 ครั้ง