ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ในวันจันทร์  ที่  31  ตุลาคม  2565  เวลา  11.00 น. ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  นางจารุวรรณ  ประสานสงฆ์  ศึกษานิเทศก์  สพป.สงขลา เขต 2  ได้มานิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน  เพื่อต้อนรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2565  ซึ่งทางโรงเรียนจะเปิดเรียนในวันอังคาร ที่  1  พฤศจิกายน  2565  โดยมีนางวิไลวรรณ์  มณีรักษ์  ผอ.ร.ร.บ้านเนินนิมิต  กล่าวต้อนรับและรายงานข้อมูลประกอบการนิเทศตามประเด็นต่าง ๆ  พร้อมทั้งมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายงาน 4 ฝ่ายงาน  และเจ้าหน้าที่ธุรการเข้าร่วมประชุมด้วย...เพื่อนำเสนอสภาพปัญหาและรับฟังแนวนโยบายของ สพป.สงขลา เขต 2 นอกจากนี้ ศน.ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของห้องเรียน  โรงอาหาร  ห้องครัว  ห้องพิเศษ  ตลอดจนห้องน้ำ  สรุปโดยภาพรวมทางโรงเรียนเตรียมความพร้อมได้ดีมาก

โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2565,15:12   อ่าน 81 ครั้ง