ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 5/2565
ในวันศุกร์ ที่  18  พฤศจิกายน  2565  เวลา  13.30 น.  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่  5  ประจำปี  2565 ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  โดยมีคุณเสรี  ทองกรด  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยมีวาระสำคัญ  ผอ.วิไลวรรณ์  มณีรักษ์ได้พบปะและแนะนำตัวเองต่อท่านคณะกรรมการ  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่1/2565  พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2565,04:57   อ่าน 35 ครั้ง