ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการปิด และเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8) 14 พ.ย. 63
ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 17) 29 ต.ค. 63
ปฏิทินการปฏิบัติงานระหว่างเดือน พ.ย.63 - ธ.ค. 63 (อ่าน 12) 29 ต.ค. 63
ประกาศงดเรียนชดเชยวันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 (อ่าน 20) 30 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินนิมิต เปิดเรียนชดเชยวันเสาร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 39) 30 ส.ค. 63
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมตลาดวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 26) 22 ส.ค. 63
โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 -15.30 น. (อ่าน 19) 21 ส.ค. 63
รับทุนการศึกษามูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. (อ่าน 27) 14 ส.ค. 63
กิจกรรมรักษ์ฟันและตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. (อ่าน 21) 14 ส.ค. 63
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เข้าเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (อ่าน 34) 13 ส.ค. 63
ประกาศหยุดเรียน เนื่องจากวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 29) 12 ส.ค. 63