ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เข้าเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ในวันอังคารที่  18  สิงหาคม  2563  เวลา 09.00 - 12.00 น.  สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  เข้าเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  พร้อมทั้งเก็บข้อมูลการปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม  ในเด็กอายุ 12 ปี  ขึ้นไป  จำนวน  10  คน
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2563,14:17   อ่าน 33 ครั้ง