ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 -15.30 น.
โครงการชลประทานสงขลา ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนักเรียน จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563  เวลา 12.30 -15.30 น.
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2563,19:40   อ่าน 19 ครั้ง