ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คนดี...คนเก่ง...เนินนิมิต
พบเงินนำคืนคุณครู
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองเอียด  นักเรียนชั้น ม.3
พบเงินจำนวน  20  บาท  นำส่งคืนคุณครูเพื่อประกาศหาเจ้าของ
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2563,17:42   อ่าน 31 ครั้ง