ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คนดี...คนเก่ง...เนินนิมิต
รับทุนการศึกษา พระห้อง จนฺทสโร เจ้าอาวาสวัดควนขัน
ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 นายชูศักดิ์ หมัดสี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเด็กหญิงวริศรา ขวัญเขียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รับทุนการศึกษาพระห้อง จนฺทสโร เจ้าอาวาสวัดควนขัน คนละ 1 ทุน ๆ ละ  1,000 บาท
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,11:10   อ่าน 25 ครั้ง