ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คนดี...คนเก่ง...เนินนิมิต
เด็กดีศรีท่าชะมวง งานมหกรรมตลาดวิชาการ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2563
เด็กหญิงสุธิดา  บุญธิมา  นักเรียนชั้น ป.3  , เด็กชายอัษฐานนท์  ขาวเต็มดี นักเรียนชั้น ป.6 ( เด็กชายภูริช อันชะนะ  รับแทน)  และเด็กชายชูศักดิ์  หมัดสี  นักเรียนชั้น ม.3  ได้รับการคัดเลือกเด็กดีศรีท่าชะมวง  งานมหกรรมตลาดวิชาการ  ครั้งที่  16  ปีการศึกษา  2563
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,23:44   อ่าน 3100 ครั้ง