ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คนดี...คนเก่ง...เนินนิมิต
ตัวแทนนักเรียนรับทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท
ในวันจันทร์ที่  8  กุมภาพันธ์  2564  ตัวแทนบริษัทธรรมสรณ์  จำกัด  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  จำนวน  3  ทุน ๆ  ละ  2,000 บาท  รวมเป็นเงิน  6,000 บาท  ได้แก่  เด็กหญิงมนนัทธิ์  วงษ์บุตรดี  ชั้น ป.2  , เด็กหญิงผกามาศ  จันทร์ขวัญ  ชั้น ป.6  และเด็กชายรุ่งวิชา  แก้วสองเมือง  ชั้น ม.1  พร้อมทั้งมีการมอบถังน้ำดื่มขนาด 2,000 ลิตร  ให้กับทางโรงเรียน
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2564,21:45   อ่าน 68 ครั้ง