ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คนดี...คนเก่ง...เนินนิมิต
รองชนะเลิศอันดับ 2 คิดเลขเร็ว
เด็กชายคติศักดิ์  แซ่ลิ่ม  นักเรียนชั้น ป.6  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับช่วงชั้นที่  2  กิจกรรมสร้างคนดี  สานฝันคนเก่ง  ในวันที่  2  มีนาคม  2564  ณ  โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2564,09:20   อ่าน 66 ครั้ง