ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คนดี...คนเก่ง...เนินนิมิต
รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง
เด็กชายพลกฤต  พูลแก้ว  นักเรียนชั้น ป.5  ได้รับเกียรติบัตร  เหรียญทองแดง  การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์  ระดับช่วงชั้นที่  2  กิจกรรมสร้างคนดี  สานฝันคนเก่ง  ในวันที่  2  มีนาคม  2564  ณ  โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2564,09:25   อ่าน 60 ครั้ง