คนดี...คนเก่ง...เนินนิมิต
รับทุนการศึกษาวันแม่ ประจำปี 2565
นางสาวธนิดา  สาครินทร์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และ เด็กชายพนธกร  พะสะริ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนวันแม่  ประจำปี 2565  จำนวน  1,500 บาท จากสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  จังหวัดสงขลา  ในวันที่ 20  สิงหาคม  2565 ณ ศูนย์การค้าไดอาน่า  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา     
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2565,13:52   อ่าน 38 ครั้ง