คนดี...คนเก่ง...เนินนิมิต
ชนะเลิศการประกวดกระทง เทศบาลตำบลกำแพงเพชร 2565
ในวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันกระทงสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษา งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 จัดโดยเทศบาลตำบลกำแพงเพชร ณ บริเวณท่าน้ำหน้าวัดเขาตกน้ำ ซึ่งทางโรงเรียนบ้านเนินนิมิตได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 1200 บาท รายชื่อนักเรียนที่ร่วมแข่งขันประกอบด้วย เด็กหญิงณิชาภัทร จันทวรรณ์ ชั้น ป.6 , เด็กหญิงทิพย์ภมร วงษ์มา ชั้น ป.6 และ เด็กหญิงสุนิดา เพ็ชรดำ ชั้น ป.6 ฝึกซ้อมโดยครูมะลิวรรณ ปุตตาพัด และครูศิริรัตน์ เขมาชีวะ...ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีและชื่นชม ครูที่ฝึกซ้อมและนักเรียนที่ร่วมแข่งขันทุกคน
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565,16:50   อ่าน 52 ครั้ง