ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเรียนทางไกล On-Hand กำหนดมารับเอกสาร ใบงาน แบบฝึก เพื่อนำไปทำที่บ้าน (อ่าน 19) 10 มิ.ย. 64
การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 35) 28 พ.ค. 64
เลื่อนการมอบตัว นักเรียนชั้น ป.1 และ ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 59) 29 เม.ย. 64
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 72) 22 มี.ค. 64
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1) 13 มี.ค. 64
กิจกรรมค่ายคุณธรรมวันมาฆบูชา (อ่าน 99) 22 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินนิมิต เปิดเรียนชดเชย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 145) 08 ก.พ. 64
ร่วมต้อนรับผอ.ใหม่ วันที่ 18 มกราคม 2564 (อ่าน 135) 11 ม.ค. 64
ของดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (อ่าน 200) 05 ม.ค. 64
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3099) 07 ธ.ค. 63
กำหนดการปิด และเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3117) 14 พ.ย. 63
ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3104) 29 ต.ค. 63
ปฏิทินการปฏิบัติงานระหว่างเดือน พ.ย.63 - ธ.ค. 63 (อ่าน 3087) 29 ต.ค. 63
ประกาศงดเรียนชดเชยวันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 (อ่าน 3096) 30 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินนิมิต เปิดเรียนชดเชยวันเสาร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3205) 30 ส.ค. 63
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมตลาดวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 3082) 22 ส.ค. 63
โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 -15.30 น. (อ่าน 3093) 21 ส.ค. 63
รับทุนการศึกษามูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. (อ่าน 3087) 14 ส.ค. 63
กิจกรรมรักษ์ฟันและตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. (อ่าน 3064) 14 ส.ค. 63
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เข้าเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (อ่าน 3075) 13 ส.ค. 63
ประกาศหยุดเรียน เนื่องจากวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 3069) 12 ส.ค. 63