ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 147) 10 พ.ค. 66
ตารางเรียน ปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 118) 07 พ.ค. 66
ตารางกำหนดจำหน่ายเสื้อกั๊กอนุบาล และชุดพละ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 50) 04 พ.ค. 66
การเปิดเรียน สอนปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้น ป1 และ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 141) 07 เม.ย. 66
แจ้งกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 150) 07 เม.ย. 66
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 177) 14 ก.พ. 66
แจ้งหยุดเรียนระหว่างวันที่ 19 - 20 ธ.ค. 2565 เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม (อ่าน 262) 18 ธ.ค. 65
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565 (อ่าน 84) 10 พ.ย. 65
กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 318) 31 ต.ค. 65
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 341) 27 ก.ย. 65
การแข่งขันกีฬา กรีฑา จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 (อ่าน 415) 08 ส.ค. 65
การแข่งขันกีฬา กรีฑา อำเภอรัตภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 418) 08 ส.ค. 65
กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 392) 08 ส.ค. 65
งานมหกรรมตลาดวิชา ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 414) 08 ส.ค. 65
การประเมิน EIT ของคณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนผู้ปกครอง (อ่าน 391) 08 ส.ค. 65
ประกาศแจ้งปิดเรียนติดต่อหลายวัน (อ่าน 407) 11 ก.ค. 65
แจ้งเปลียนแปลงปฏิทินการจัดกิจกรรมเดือน มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565 (อ่าน 792) 24 มี.ค. 65
ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2525) 08 มี.ค. 65
การเปิดเรียน onsite รอบ 2 ชุดที่ 3 (อ่าน 3708) 03 มี.ค. 65
การเปิดเรียน onsite รอบ 2 และการเรียน onhand และ online (อ่าน 3719) 20 ก.พ. 65
ประกาศการหยุดเรียน ONSITE (อ่าน 3713) 11 ก.พ. 65
กำหนดจ่ายเงินอาหารกลางวัน ประจำเดือน พ.ย.2564 (อ่าน 3774) 29 พ.ย. 64
กำหนดวันรับคะแนนผลการสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การรับใบงานแบบฝึก และรับนมนักเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 3765) 20 พ.ย. 64
แจ้งประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3810) 13 พ.ย. 64
แจ้งกำหนดการปิด - เปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3834) 08 ต.ค. 64
แจ้งกำหนดจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน อ.2 - ป.6 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (อ่าน 3826) 06 ต.ค. 64
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ม.1- ม.3 ที่ประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนPfizer (อ่าน 3791) 02 ต.ค. 64
ไปรับบัตรนัดการฉีดวัคซีน Pfizer ของนักเรียน ม1-ม.3 (อ่าน 3804) 01 ต.ค. 64
กำหนดจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและเงินปัจจัยพื้นฐาน (อ่าน 3815) 29 ก.ย. 64
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน (อ่าน 3818) 28 ก.ย. 64
ประกาศ เรื่อง รูปแบบและลักษณะการสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3804) 28 ก.ย. 64
โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับนักเรียนคนละ 2,000 บาท (อ่าน 3772) 03 ก.ย. 64
ประชุมผู้ปกครอง ผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3779) 05 ส.ค. 64
แจ้งการเลื่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3740) 28 ก.ค. 64
กำหนดการรับเงินอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (อ่าน 3639) 28 ก.ค. 64
ประกาศ เลื่อนการเปิดเรียน 2 สิงหาคม 2564 (อ่าน 3654) 25 มิ.ย. 64
การเรียนทางไกล On-Hand กำหนดมารับเอกสาร ใบงาน แบบฝึก เพื่อนำไปทำที่บ้าน (อ่าน 3699) 10 มิ.ย. 64
การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3764) 28 พ.ค. 64
เลื่อนการมอบตัว นักเรียนชั้น ป.1 และ ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3733) 29 เม.ย. 64
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3738) 22 มี.ค. 64
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3355) 13 มี.ค. 64
กิจกรรมค่ายคุณธรรมวันมาฆบูชา (อ่าน 3735) 22 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินนิมิต เปิดเรียนชดเชย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4800) 08 ก.พ. 64
ร่วมต้อนรับผอ.ใหม่ วันที่ 18 มกราคม 2564 (อ่าน 4252) 11 ม.ค. 64
ของดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (อ่าน 3854) 05 ม.ค. 64
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6740) 07 ธ.ค. 63
กำหนดการปิด และเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6758) 14 พ.ย. 63
ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6761) 29 ต.ค. 63
ปฏิทินการปฏิบัติงานระหว่างเดือน พ.ย.63 - ธ.ค. 63 (อ่าน 6707) 29 ต.ค. 63
ประกาศงดเรียนชดเชยวันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 (อ่าน 6748) 30 ก.ย. 63