ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วีดิโอกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมฮูลาฮูปแดนซ์ อนุบาล 3 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
การเปิดห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ม1 เรื่องภัยพิบัติ
ชุดการแสดงเลิกคุยทั้งอำเภอ ระดับชั้น ป.2 กิจกรรมวันเด็ก ปี2563โรงเรียนบ้านเนินนิมิต

ชุดการแสดงเลิกคุยทั้งอำเภอ ระดับชั้น ป.2 กิจกรรมวันเด็ก ปี2563โรงเรียนบ้านเนินนิมิต

ชุดการแสดงเลาะท่ง ระดับชั้น ม.2 กิจกรรมวันเด็กปี 2563 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต

ชุดการแสดงเลาะท่ง ระดับชั้น ม.2 กิจกรรมวันเด็กปี 2563 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต

ชุดการแสดงรถแห่รถยู้ ชั้นอนุบาล 3/1 กิจกรรมวันเด็กปี2563 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต

ชุดการแสดงรถแห่รถยู้ ชั้นอนุบาล 3/1 กิจกรรมวันเด็กปี2563 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต

ชุดการแสดง ฝนเทลงมา ชั้น อนุบาล 2 กิจกรรมวันเด็กปี2563 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
กิจกรรมวันเด็กปี 57 บ้านเนินนิมิต

กิจกรรมวันเด็กปี 57 บ้านเนินนิมิต

กิจกรรมวัน คริสต์มาส 25 ธันวาคม 2562

กิจกรรมวัน คริสต์มาส 25 ธันวาคม 2562

ม.3 รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต

ม.3 รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต

ผลการแข่งขันกรีฑาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561
ผลการแข่งขันกรีฑาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561
ผลการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนขยายโอกาส สพป.สข.2 ประจำปีการศึกษา 2561
ผลการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนขยายโอกาส สพป.สข.2 ประจำปีการศึกษา 2561