วีดิโอกิจกรรมโรงเรียน
โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนบ้านเนินนิมิต ประจำปีการศึกษา 2565
ชุดการแสดง รักเมืองไทย กิจกรรม gang show ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ : อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ชุดการแสดง รักกันไว้เถิด กิจกรรม gang show ลูกเสือสามัญ : การอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ความรู้สึกของครูกิ๊ฟ...ที่มีต่อครอบครัวชาวเนินนิมิต
การจัดกิจกรรมบูรณาการการทำว่าว
ในวันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต เปิดเรียนชดเชย มีการจัดกิจกรรมบูรณาการสืบสานภูมิปัญญา พัฒนาทักษะชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับช่วงชั้นที่ 2 และ 3 จัดกิจกรรมการทำว่าว โดยมีวิทยากร จำนวน 2 คน คือ นายประยูร ดุกพรหม และนายลาภ ขุนคล้าย บรรยายและให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการเลือกไม้ไผ่ การเหลาไม่ไผ่ การผูกและขึ้นโครงว่า การติดกระดาษ และการแก้ไขว่าว ตลอดทั้งวัน พร้อมทั้งมีการแข่งขันและมอบรางวัลให้กับนักเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และประสบการณ์ให้นักเรียนผ่านการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ทุกคนตั้งใจและสนุกกับการสร้างชิ้นงาน
คณะครูและนักเรียนออกข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย โทรทัศน์ ช่อง Thai PBS
นักเรียนชั้น ม.3 เรียนรู้การเก็บข้าวด้วยแกระ ณ นาบุญล้อม
เมื่อวันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 ครูอดิศักดิ์ คชสงคราม พร้อมด้วยครูนิตยา วิทยผดุง นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 คน สร้างประสบการณ์ และทักษะ เรียนรู้นอกห้องเรียน เกี่ยวกับการเก็บข้าวโดยใช้แกระ เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญความยากลำบากของชาวนา ณ นาบุญล้อม ซึ่งบรรยากาศเย็นสบาย เบื้องหน้าเป็นทุ่งนา เบื้องหลังเขาคูหา ทุกคนสนุกและได้รับประสบการณ์ตรง นอกจากนี้มีคณะครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต มาร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ตนเอง ...ขอขอบคุณครูรุจรัก สุขเกษม และทีมงานญาติทุกคน ที่อำนวยความสะดวกสถานที่ เตรียมอุปกรณ์ และอาหารสำหรับคณะครูและนักเรียน
กิจกรรมคริสต์มาส ประจำปี 2563
กิจกรรมฮูลาฮูปแดนซ์ อนุบาล 3 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
การเปิดห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ม1 เรื่องภัยพิบัติ
ชุดการแสดงเลิกคุยทั้งอำเภอ ระดับชั้น ป.2 กิจกรรมวันเด็ก ปี2563โรงเรียนบ้านเนินนิมิต

ชุดการแสดงเลิกคุยทั้งอำเภอ ระดับชั้น ป.2 กิจกรรมวันเด็ก ปี2563โรงเรียนบ้านเนินนิมิต

ชุดการแสดงเลาะท่ง ระดับชั้น ม.2 กิจกรรมวันเด็กปี 2563 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต

ชุดการแสดงเลาะท่ง ระดับชั้น ม.2 กิจกรรมวันเด็กปี 2563 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต

ชุดการแสดงรถแห่รถยู้ ชั้นอนุบาล 3/1 กิจกรรมวันเด็กปี2563 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต

ชุดการแสดงรถแห่รถยู้ ชั้นอนุบาล 3/1 กิจกรรมวันเด็กปี2563 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต

ชุดการแสดง ฝนเทลงมา ชั้น อนุบาล 2 กิจกรรมวันเด็กปี2563 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
กิจกรรมวันเด็กปี 57 บ้านเนินนิมิต

กิจกรรมวันเด็กปี 57 บ้านเนินนิมิต

กิจกรรมวัน คริสต์มาส 25 ธันวาคม 2562

กิจกรรมวัน คริสต์มาส 25 ธันวาคม 2562

ม.3 รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต

ม.3 รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต

ผลการแข่งขันกรีฑาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561
ผลการแข่งขันกรีฑาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561
ผลการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนขยายโอกาส สพป.สข.2 ประจำปีการศึกษา 2561
ผลการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนขยายโอกาส สพป.สข.2 ประจำปีการศึกษา 2561