ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คนดี...คนเก่ง...เนินนิมิต
รางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 64
รองชนะเลิศอันดับ 2 คิดเลขเร็ว
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 64
ตัวแทนนักเรียนรับทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 64
รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวิ่ง 80 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี กรีฑาจังหวัดสงขลา
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 63
เด็กดีศรีท่าชะมวง งานมหกรรมตลาดวิชาการ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 63
รับทุนการศึกษามูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง)
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 63
รับทุนการศึกษา พระห้อง จนฺทสโร เจ้าอาวาสวัดควนขัน
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
เด็กหญิงศิริวิมล คงแสง นักเรียนชั้น ป.2 พบกระเป๋าเงินนำส่งคุณครู
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 63