คนดี...คนเก่ง...เนินนิมิต
คว้ารางวัลจากการประกวดร้องเพลง 5 รายการ จากทั้งหมด 6 รายการ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 66
รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงลูกกรุง หญิง ระดับช่วงชั้นที่ 2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 66
รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับช่วงชั้นที่ 1
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 66
ความภาคภูมิใจ 5 รางวัลระดับชาติ...ชาวเนินนิมิต
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 66
รางวัลชนะเลิศ : การสร้างเกมด้วยโปรแกรม Scratch ระดับชั้น ป.4 - 6
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 66
เหรียญทอง อันดับ 5 คิดเลขเร็ว ม. 1 - 3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 66
รางวัล ครูดีศรีรัตภูมิ : ครูอนัญญา ดวงสุวรรณ
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
รางวัล ครูดีศรีรัตภูมิ : ครูจิตรา ศิณโส
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
รางวัล เพชรเสมารัตภูมิ ครูรัชนี ทองเงา
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
รางวัล เพชรเสมารัตภูมิ ครูนิตยา วิทยผดุง
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
รางวัล Obec Award ผอ.วิไลวรรณ์ มณีรักษ์
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
รับเกียรติบัตร...ประกวดต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 65
ชนะเลิศการประกวดกระทง เทศบาลตำบลกำแพงเพชร 2565
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 65
ที่ 1 จังหวัดสงขลา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 65
ที่สุดของ 16 ปี ชาย >> บ้านเนินนิมิต
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 65
คว้า 5 เหรียญทอง : ที่สุดของอำเภอรัตภูมิ
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 65
รับทุนการศึกษาวันแม่ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 65
รับทุน 1,000 บาท จากมูลนิธิครูดีศรีสงขลา
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 65
รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทำอาหาร
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 65
รับทุนการศึกษา จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 65