กระบวนการเรียนการสอน
ep02- สื่อการสอนชั้น ม.2 เรื่อง บทเพลงพระราชนิพนธ์: ผลงานครูพิชิต สุวรรณโณ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 65
ep04-สื่อการสอน เทคนิคการสอน SQ3R วิชาภาษาไทย : ผลงานครูจิตรา ศิณโส
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 65
ep03-สื่อการสอน พี่นกฮูกสไลด์สะกดคำ วิชาภาษาไทย : ผลงานครูนันทนา สวาหลัง
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 65
EP01:ชั้น ป.1 - เรื่อง อาหารที่นักเรียนชื่นชอบ:ครูกัญญาภัค
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 64