ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางวณิชญา แสงศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวนวพร นรสิทธิ์พิทักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นายพงศ์พัฒน์ ตาวัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวฟาฎิน คชฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2