ปฐมวัย

นายพงศ์พัฒน์ ตาวัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวอรวรรณ สุขแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3