ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง การแข่งขันวิ่ง 80 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี การแข่งขันกรีฑาจังหวัดสงขลา ปะจำปี 2563
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปรายตา ไชยจารีย์
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,23:22   อ่าน 7 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวิญญู เรืองแก้ว
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,20:46   อ่าน 7 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปกรณ์ ทองกรด
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,20:45   อ่าน 6 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงซันย่า สามัญ
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,20:45   อ่าน 6 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายดนุชัย โปชู
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,20:44   อ่าน 8 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ จินดาวรรณ์
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,20:44   อ่าน 6 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิริพร ช่วยดำ
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,20:43   อ่าน 6 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐธิดา วังนิคม
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,20:43   อ่าน 8 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกิตติพัฒน์ มณีโชติ
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,20:42   อ่าน 6 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธีรพงศ์ ทับทอง
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,20:42   อ่าน 9 ครั้ง