ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเป็น ครูดีเด่น เนื่องในงานวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2565
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต สุวรรณโณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2565,23:04  อ่าน 227 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเป็น ครูดีเด่น เนื่องในงานวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2565
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศักดิ์ คชสงคราม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2565,23:02  อ่าน 221 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศักดิ์ คชสงคราม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2564,15:31  อ่าน 331 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น สายครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศักดิ์ คชสงคราม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2564,15:30  อ่าน 319 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศักดิ์ คชสงคราม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2564,15:27  อ่าน 322 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตร ครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2563 งานมหกรรมตลาดวิชาการ ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิตรา ศิณโส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,00:00  อ่าน 350 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2563 งานมหกรรมตลาดวิชาการ ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศักดิ์ คชสงคราม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,23:58  อ่าน 351 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต สุวรรณโณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,21:04  อ่าน 327 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสุพิศ บุญศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,21:04  อ่าน 352 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายวิระ แก้วอำพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,21:03  อ่าน 355 ครั้ง
รายละเอียด..