ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตร ครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2563 งานมหกรรมตลาดวิชาการ ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิตรา ศิณโส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,00:00  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2563 งานมหกรรมตลาดวิชาการ ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศักดิ์ คชสงคราม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,23:58  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต สุวรรณโณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,21:04  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสุพิศ บุญศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,21:04  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายวิระ แก้วอำพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,21:03  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางมะลิวรรณ ปุตตาพัด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,21:03  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกซ้อม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุจรัก สุขเกษม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,21:02  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน ครูผู้ฝึกซ้อม การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุจรัก สุขเกษม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,21:01  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ครูผู้ฝึกซ้อม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุจรัก สุขเกษม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,21:01  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ครูผู้ฝึกซ้อม การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุจรัก สุขเกษม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,21:00  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..